PnP Systems

NEWS

2018-02-23

PnP Systems project got the NCBiR founding

PnP Systems is proud to announce that project “System for monitoring, detection and location of interferences in the selected radio frequency bands used in aviation” got the founding from the National Center of Research and Development. The main aim of the project is to develop the complex IT system which will protect airport against attacks on the navigation and telecommunications systems.

 

Short presentation abut the project can be found here.

 

2018-01-10

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania ofertowego nr ZO/1/2018 – zakup usług instalacyjnych

Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/1/2018 zamieszczone na stronie w dniu 02.01.2018 r. informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Studio Budowlane UNITY s.c.  Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria oraz jest najkorzystniejsza. Szczegóły i potwierdzenie współpracy z wybraną firmą prześlemy drogą mailową.
 
Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

2018-01-02

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup usług instalacyjnych

W związku z realizacją Projektu pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłaszamy postępowanie zakupowe dotyczące zakupu usług instalacyjnych.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

Read more →