PnP Systems

NEWS

 • 2018-01-10

  Informacja o rozstrzygnięciu postepowania ofertowego nr ZO/1/2018 – zakup usług instalacyjnych

  Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/1/2018 zamieszczone na stronie w dniu 02.01.2018 r. informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Studio Budowlane UNITY s.c.  Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria oraz jest najkorzystniejsza. Szczegóły i potwierdzenie współpracy z wybraną firmą prześlemy drogą mailową.

  Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

   

 • 2018-01-02

  ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup usług instalacyjnych

  W związku z realizacją Projektu pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłaszamy postępowanie zakupowe dotyczące zakupu usług instalacyjnych.

   

  Szczegóły w załączeniu.

   

 • 2017-12-01

  Informacja o rozstrzygnięciu postepowania ofertowego nr ZO/8/2017 – wytworzenie projektu graficznego i wizualizacji (mockupu) modułu interfejsu użytkownika

  Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/8/2017 zamieszczone na stronie w dniu 15.11.2017r. informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Proexe sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria oraz jest najkorzystniejsza.
  Szczegóły i potwierdzenie współpracy z wybraną firmą prześlemy drogą mailową.
   
  Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »