PnP Systems

NEWS

 • 2017-10-06

  Informacja o rozsztrzygnięciu postępowania zakupowego nr ZO/02/2017

   

  Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/2/2017 zamieszczone na stronie w dniu 22.09.2017r. wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, która równocześnie spełnia wszystkie kryteria.
   
  Z wybranym wykonawcą skontaktujemy się telefonicznie w celu potwierdzenia współpracy i ustalenia szczegółów.
   
  Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

   

 • 2017-10-06

  Informacja o rozsztrzygnięciu postępowania zakupowego nr ZO/01/2017

   

  Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/1/2017 zamieszczone na stronie w dniu 22.09.2017r. wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, która równocześnie spełnia wszystkie kryteria.
   
  Z wybranym wykonawcą skontaktujemy się telefonicznie w celu potwierdzenia współpracy i ustalenia szczegółów.
   
  Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

   

 • 2017-10-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup urządzenia sieciowego z osprzętem oraz elementami zasilania

  W związku z realizacją Projektu pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłaszamy postępowanie zakupowe dotyczące zakupu urządzenia sieciowego z osprzętem oraz elementami zasilania na potrzeby realizacji projektu.

   

  Szczegóły w załączeniu.

   

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »