PnP Systems

NEWS

 • 2017-09-22

  ZAPYTANIE OFERTOWE – pracownik zespołu projektowego (2)

  W związku z realizacją Projektu pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłaszamy rekrutację na pracownika zespołu projektowego (2).

   

  Szczegóły w załączeniu.

   

 • 2017-09-12

  Projekt PnP Systems wybrany przez akcelerator IDEA Global

  PnP Systems podpisała umowę z akceleratorem IDEA Global. W ramach umowy projekt o nazwie: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” otrzyma dofinansowanie w ramach programu akceleracyjnego Scale up finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

   

 • 2016-05-24

  Quebec/Canada Aerospace Mission to Poland

  PnP Systems was invited by Podkarpackie Marshal’s Office to participate in Quebec/Canada Aerospace Mission to Poland. Company presented its product portfolio and during bilateral meeting discussed with Canadian partners about potential cooperation.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »