PnP Systems

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania ofertowego nr ZO/1/2018 – zakup usług instalacyjnych

Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/1/2018 zamieszczone na stronie w dniu 02.01.2018 r. informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez firmę Studio Budowlane UNITY s.c.  Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria oraz jest najkorzystniejsza. Szczegóły i potwierdzenie współpracy z wybraną firmą prześlemy drogą mailową.
 
Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.