PnP Systems

Informacja o rozsztrzygnięciu postępowania zakupowego nr ZO/02/2017

Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/2/2017 zamieszczone na stronie w dniu 22.09.2017r. wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, która równocześnie spełnia wszystkie kryteria.
 
Z wybranym wykonawcą skontaktujemy się telefonicznie w celu potwierdzenia współpracy i ustalenia szczegółów.
 
Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.