PnP Systems

Informacja o rozsztrzygnięciu postępowania zakupowego nr ZO/03/2017

Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/03/2017 zamieszczone na stronie w dniu 05.10.2017r. informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez DERCAM Sp. z o.o. Propozycja firmy DERCAM Sp. z o.o., spełnia wszystkie kryteria oraz jest najkorzystniejsza.

Szczegóły i potwierdzenie współpracy z wybraną firmą prześlemy drogą mailową. 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.