PnP Systems

Informacja o rozsztrzygnięciu postępowania zakupowego nr ZO/04/2017

Po przeanalizowaniu i ocenie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/04/2017 zamieszczone na stronie w dniu 05.10.2017r. informujemy, że wybrano ofertę złożoną przez IT Arte Sp. z o.o. Sp. k. Propozycja firmy IT Arte Sp. z o.o. Sp. k., spełnia wszystkie kryteria oraz jest najkorzystniejsza.

Szczegóły i potwierdzenie współpracy z wybraną firmą prześlemy drogą mailową. 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.