PnP Systems

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup urządzenia sieciowego z osprzętem oraz elementami zasilania

W związku z realizacją Projektu pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 ogłaszamy postępowanie zakupowe dotyczące zakupu urządzenia sieciowego z osprzętem oraz elementami zasilania na potrzeby realizacji projektu.

 

Szczegóły w załączeniu.